År 2022 blir det krav för flera företag på hållbarhetsrapportering enligt EU:s taxonomiförordning. Förordningen ska hjälpa med att identifiera hållbara investeringar och verksamheter, och är ett steg mot att uppnå Parisavtalet. För att kunna klassas som hållbar krävs det att verksamheten/investeringen uppnår flera hållbarhetskrav.

Vad behövs för att klassas som hållbar?

I förordningen finns det sex miljömål:

 1. Begränsning av klimatförändringar
 2. Anpassning till klimatförändringar
 3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
 4. Övergång till en cirkulär ekonomi
 5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
 6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

För varje mål finns det branschbaserade krav som ska uppnås (idag finns det bara för mål 1 och 2, kraven för övriga mål förväntas komma under slutet av 2021). För att verksamheten/investeringen ska klassas som hållbar krävas det att:

 • Uppfylla kraven för minst 1 av de 6 miljömålen
 • Inte orsaka någon betydande skada på de övriga miljömålen (DNSH – Do no significant harm)
 • Uppfylla minimumkraven för mänskliga rättigheter (minimum safeguards)

Eftersom kraven är branschbaserade så är det olika krav för exempelvis ett vattenkraftverk och ett byggföretag.

Varför ska man satsa på en hållbar verksamhet/investering?

För att kunna nå målen i Parisavtalet krävs det hållbara investeringar med miljön i fokus. Att få en hållbarklassning via EU:s taxonomi är ett användbart verktyg i satsningen på miljön och det finns flera fördelar. För att hjälpa till med höjning av miljöambitionerna på marknaden har EU tagit fram ”EU Green Bond Standard”, som är en europeisk standard för gröna obligationer. De verksamheter och investeringar som klassas som hållbar enligt EU:s taxonomiförordning kan använda sig av dessa gröna obligationer. Även om standarden är europeisk, går den lika bra att använda utanför EU.

Det kan både vara svårt att hålla koll på alla regler och tolka dem. Vi på Optimum Consult kan hjälpa er med ert arbete gällande EU:s taxonomi. Optimum Consult kan hjälpa er med:

 • Ta fram en strategisk plan för att nå klassen hållbar
 • Leda arbetet för att verksamheten/investeringen ska nå klassen hållbar
 • Vara rådgivare

Om Optimum Consult

Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. 

Med samtliga tekniska installationssystem menar vi helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. 

Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Klicka här för att kontakta oss eller via formuläret!

  [dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]