Vad är installationssamordning?

Rollen som installationssamordnare, eller installationsledare som den ibland även kallas, har idag blivit en mycket viktig roll inom byggprocessen. Rollen innebär i grund och botten att man skall leda, styra, övervaka och följa upp att de olika disciplinerna harmoniserar med varandra så att man kan bygga, installera och driftsätta projektet för att sedan kunna överlämna en fungerande anläggning i projektet till beställaren. Rollen som samordnare innebär att de olika installatörernas arbete samordnas, tidsmässigt och produktionsmässigt under genomförandet i produktionen och utgör ett stöd för både beställare och entreprenörer. Samordnaren genomför regelbundna avstämningar och följer upp ekonomin genom projektets genomförande och säkerställer att byggnaden driftsätts och avprovas genom samordnade provningar. Installationssamordnaren säkerställer även att beställaren utbildas i installationssystemen för att sedan överlämna en fungerande byggnad till en nöjd beställare och förvaltning.

 

Varför installationssamordning?

Optimum Consult ser det som fundamentalt att installationssamordningen är en naturlig del i projekten redan från programhandlingsstadiet och hela vägen till färdigt avprovat driftsatt projekt att lämna över till beställare och förvaltning. Installationssamordning har blivit mer och mer viktigt i takt med att det integreras mer teknik och byggnader blir mer komplexa installationstekniskt.

Installationssamordning för Optimum Consult innebär att de olika installationstekniska systemen och tekniska funktioner sys samman, ihop med det byggtekniska. För oss är det viktigt att samordningen sker redan från början vid projektering så att alla discipliner och även byggtekniska lösningar hanteras helhetligt för att få förståelse och kunna ta hänsyn till varandra och därmed hitta de optimala lösningarna och funktionerna. För samordnaren är det viktigt att hålla sig ajour med entreprenadjuridiken och att säkerställa att ingångna avtal följs. I processen ser vi på Optimum Consult att granskning och uppföljning bör ske löpande i olika skeden för att man ska få en fungerande byggnad redan i teorin, som sedan kan byggas och därigenom undvika ökade byggkostnader på grund av frågeställningar som inte hanterats och lösts i projektering och därigenom genererar kostnader för anpassningar och ombyggnationer i produktionen.

 

Optimum Consults installationssamordning

Optimum Consult erbjuder sig att vara med i projekten från ”ax till limpa”. Vi har stor och bred kompetens och expertkompetens inom installation med lång erfarenhet, dessutom ett stort kontaktnät i branschen. Vi hjälper gärna till att ta fram optimala lösningar för fastigheten både tekniskt och energieffektivt. Som installationssamordnare kan vi även vara behjälpliga vid upphandlingar av installatörer, utvärdering av anbud och säkerställande att installatörer förstått handlingar och förfrågan för att säkerställa att beställaren får det den vill. I installationssamordningen kan vi även vara med att bevaka så att krav för olika miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, LEED etc arbetas in i handlingarna samt i senare skede även utföra verifiering för dessa sorters certifieringar. Optimum Consult kan bistå både beställare, byggare och entreprenörer med våra kunskaper. Vi kan genomföra Energideklarationer för alla sorters byggnader tack vare vår certifierade energiexpert, och även klimatdeklarationer.

Om Optimum Consult

Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. 

Med samtliga tekniska installationssystem menar vi helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. 

Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Klicka här för att kontakta oss eller via formuläret!

    [dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]