En projekteringsledares uppgift består i att samordna och vägleda alla som jobbar med projekteringen och att ta vara på samtliga intressen som de involverade aktörerna har. Detta görs genom att fokusera på projekteringen utifrån ett helhetsperspektiv med en god kommunikation mellan alla delaktiga parter. Projekteringsledaren ser till att delge information och uppföljning till beställare, intressenter, entreprenörer och projektörer. 

På Optimum Consult ser vi rollen som grundläggande i hanteringen av visionen till verklighet genom helhetsansvar för projekteringen och alla dess medverkande aktörer och kompetenser. Samspelet mellan kund, projektledare och projekteringsledaren är nyckeln till ett framgångsrikt resultat. Vägen dit nås bland annat genom att en tydlig och fungerande projektering skapas gentemot kundens kravställning och branschernas normer och regler.

Hos oss finns projekteringsledare med bred erfarenhet inom flertalet olika tekniska områden. Vi ser till att det som projekteras uppfyller beställarens och myndighetskraven och att det samtidigt håller sig inom beslutad budget. Under projekteringsskedet följs förändringar upp kontinuerligt och eventuella beslutsunderlag tas fram som kund kan godkänna. Genom denna process ser vi tillsammans till att slutresultatet blir kvalitetssäkrade handlingar som på ett tydligt sätt beskriver hur projektet skall utföras.

Om Optimum Consult

Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. 

Med samtliga tekniska installationssystem menar vi helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. 

Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Klicka här för att kontakta oss eller via formuläret!

    [dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]