En entreprenadsbesiktning sker i regel i olika steg eller nivåer. Utförandet kan ske både innan, under och efter byggnadsskedet. Från förbesiktning till slutbesiktning, efterbesiktning och garantibesiktning. Det grundläggande är att besiktningsmannen använder entreprenadbesiktningen som en kontroll av att parternas överenskommelse följs. Det handlar helt enkelt om att göra en objektiv bedömning av hur pass kontraktsenlig en entreprenad är. Givetvis så ställs det krav på att den som utför besiktningen har kompetens inom det tekniska området men också kunskap om den juridiska biten inom specifikt entreprenadjuridik och avtalstolkningar. 

Vi på Optimum Consult har certifierad personal för entreprenadsbesiktningar med erfarenhet av både små som stora byggprojekt. Vi utför samtliga typer av entreprenadsbesiktningar i enlighet med standardavtalen i AB04 och ABT06 samt att vi tillämpar SBR:s rutinmanualer med noggrannhet. På så sätt uppnår vi bästa möjliga standard och kvalitet. 

Om Optimum Consult

Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. 

Med samtliga tekniska installationssystem menar vi helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. 

Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Klicka här för att kontakta oss eller via formuläret!

    [dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]