Vi erbjuder erfarna byggledare inom både anläggning och hus. Allt från små ombyggnader till nyproduktion av bostadsområden, kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och infrastruktur.

Som byggledare har vi ett nära samarbete med dig som beställare och är din representant på byggarbetsplatsen. Vi säkerställer dina intressen under genomförandeskedet så att det som har projekterats utifrån era krav också genomförs.

Vi ser till att kontraktsvillkoren mellan beställare och entreprenör följs vad gäller tid, ekonomi, arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Som byggledare är vi även ofta med i tidiga skeden i projekt för att bidra med vår byggkompetens samt för att ha en god grund vid genomförandet där vi bidrar till ett effektivt genomförande.

Om Optimum Consult

Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. 

Med samtliga tekniska installationssystem menar vi helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. 

Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Klicka här för att kontakta oss eller via formuläret!

    [dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]