Att arbeta med projektledning kan tyckas som besvärligt och svårt. Ett projekt kräver ett tydligt ledarskap i en tillfällig verksamhet som har ett tydligt mål där projektledaren har huvudansvaret för tidsplaner och leveranser inom de ekonomiska ramarna. Projektledaren som högsta ansvarig ser till att projektets samtliga leveranser sker med rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt och till budgeterad kostnad. 

Vi på Optimum Consult vet att rollen som projektledare drivs av beställarens krav och visioner som blir till resultat genom en tydlig projektplan. Bland rollens huvudansvar hör till att definiera uppnåbara projektmål, bestämma nödvändiga steg eller milstolpar som skall uppnås samt hantera de resurser som finns tillhands inom projektet. 

Våra projektledare styr med ett helikopterperspektiv där god kommunikation och tydlig vägledning för gruppens medlemmar ges så att arbetsuppgifter och delmål färdigställs gentemot budget och tidsplan.

Hos oss finns projektledare med bred erfarenhet från flertalet olika tekniska områden. Våra konsulter är vana att hantera samtliga beståndsdelar i ett projekt med fokus på att samtidigt bibehålla hög kvalitet och ekonomisk effektivitet. För att lyckas med det krävs kunskap, erfarenhet och kompetens. Vi har stora erfarenheter av ett projekts olika faser med hantering av allt ifrån idéer och förstudie till planering, genomförande, avslut och förvaltning.  

Om Optimum Consult

Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen. dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. 

Med samtliga tekniska installationssystem menar vi helheten i det som utgör en fullt fungerande fastighet inom alla discipliner. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. 

Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Klicka här för att kontakta oss eller via formuläret!

    [dynamictext* your-subject "CF7_get_post_var key='title'"]