Optimum Consult är en rådgivande och samordnande konsultverksamhet gällande samtliga tekniska installationssystem i fastigheter och anläggningar inom samtliga skeden av byggprocessen, dvs från tidiga skeden till och med förvaltning. Med en samlad och lång erfarenhet av projektledning och installationssamordning samt mångårig erfarenhet av projektering och projekteringsledning har bolaget en hög helhetskompetens inom installationssystem. Vi erbjuder även samordning inom energi, miljö och hållbarhetsfrågor i projekt.  Vi strävar efter att vara en given samarbetspartner och rådgivare för våra uppdragsgivare. Bolaget har ett brett kontaktnät och samarbetspartners som gör att vi kan erbjuda helhetsåtagande.

Samarbete med oss ska alltid var KUL – Kreativt, Utvecklande, Långsiktigt och det bygger på öppenhet, erfarenhet och enkelhet. Framförallt vill vi skapa bekymmersfrihet hos våra kunder och beställare genom hela resan. 

 

Har du frågor kring Energikrav enligt BBR?

Vi känner till kraven! Och hjälper Er med att se över och nå BBR:s energikrav enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen. Vi erbjuder energisimulering, -uppföljning, -effektiviseringsåtgärder samt Livscykelkostnadsberäkning (LCC). Har du högre mål med din byggnad och vill certifiera den kan vi även hjälpa er att nå ert mål. Vi utför bland annat dagsljussimulering, klimatsimuleringar såsom PPD, Solvärmelast, miljöberäkning inom byggsektorn. Kontakta oss om du vill veta mer. Vi ser fram emot ett samarbete med er.